Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman

Prima pagină \ PROGRAM USTUROI 2022

PROGRAM USTUROI 2022

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie sa utilizeze o suprafata cultivata cu usturoi de minimum 3000 mp, marcata la loc vizibil cu o placa indicator, si sa obtina o productie de minimum 3 kg usturoi/10 mp.

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt producătorii agricoli:

 1. Persoane fizice;
 2. PFA, II și IF, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 ;
 3. Persoane juridice.

Documentele care insotesc cererea:

 • Copie B.I./C.I. solicitant sau reprezentant legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;
 • Copie a atestatului de producator valabil pana la 31 decembrie 2022;
 • Imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, dupa caz;
 • Copie a certificatului de inregistrare la ONRC/ Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea;
 • Dovada cont activ la banca/ trezorerie;
 • Adeverinta in original, din Registrul agricol, conform inscrisurilor aferente anului 2022, care atesta suprafata cultivata cu usturoi utilizata in baza oricarui act juridic;
 • Declaratie pe proprie raspundere ( conform anexa nr. 2);
 • Certificat de atestare fiscala si cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii.

 

            Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de pana la 3.000 euro/ha, plata acordandu-se proportional cu suprafata efectiv cultivata.

Valorificarea productiei se va face in perioada 1 iunie – 21 noiembrie 2022.

Cererea de inscriere in program se poate depune:

 • la sediul Directiei pentru Agricultura Judeteana Teleorman, de la data publicarii HG pana la data de 16 mai inclusiv sau
 • se poate trimite prin mijloace electronice si/sau posta/curierat, insotita de documentele prevazute (documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant).

CERERE

DECLARATII ANEXA 2

Declaratie pe propria raspundere