Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman

Prezentare

O.S.P.A. Teleorman – prezentare

O.S.P.A. Teleorman este o instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Teleorman, având coordonarea tehnică de specialitate a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Bucureşti în teritoriu, iar cea ştiinţifică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti.

O.S.P.A. Teleorman este specializatã în consultanţã, elaborarea de studii pedologice şi agrochimice, evaluări şi scoateri din circuitul agricol, precum şi în prestarea de servicii  care au drept scop punerea cât mai deplinã în valoare a capacitãţii de producţie a terenurilor agricole, ridicarea fertilitãţii solurilor slab productive, introducerea în circuitul agricol a unor suprafeţe cât mai mari de terenuri neproductive, prevenirea şi combaterea unor fenomene naturale care influenţeazã negativ producţia agricolã.

O.S.P.A. Teleorman furnizeazã tehnologilor dozele optime de amendamente calcaroase sau gipsice necesare corelãrii reacţiei solului, dozele optime economic de macroelemente necesare pentru obţinerea recoltelor scontate, precum şi dozele corespunzãtoare maximului de profit specific şi dozele minime economic.

O.S.P.A. Teleorman efectueazã calculul dozelor optime de îngrãşãminte organice (45-60 % din sporul total de recoltã revine îngrãşãmintelor).
Dozele de îngrãşãminte ţin cont de cerinţele specifice ale fiecãrei specii de culturã, de nivelul de productivitate al agrosistemului, de starea de aprovizionare a solului pe baza analizei agrochimice a acestuia, ca şi de datele de diagnozã foliară.

O.S.P.A. Teleorman integreazã într-un sistem unitar, sintetic şi operativ, toate cunoştinţele agrochimice de interes practic acumulate pânã în prezent.
Executarea se face la nivel de unitate, iar elaborarea recomandãrilor se face la nivel de parcelã de amendare sau fertilizare.

În acord cu instructiunile Institutului de Cercetare în Pedologie şi Agrochimie privind executarea studiilor agrochimice, cartarea agrochimicã a terenurilor agricole constã dintr-un ansamblu complex de lucrãri de teren, de laborator şi de birou efectuate în scopul aplicãrii raţionale a îngrãşãmintelor şi amendamentelor, diferenţiate în funcţie de înşuşirile solului şi cerinţele specifice ale plantelor, pentru realizarea în condiţii de eficienţã economicã a producţiilor vegetale scontate sub aspect cantitativ şi calitativ, în contextul sporirii şi menţinerii ridicate a fertilitãţii solului şi prevenirii poluãrii mediului ambiant.

O.S.P.A. Teleorman executã un complex de lucrãri care constau în:

  • delimitarea pe teren a unor parcele de recoltare a probelor de sol, omogene în raport cu tipul de sol, cultura şi tratamentele de fertilizare;
  • recoltarea de probe medii agrochimice de sol din fiecare parcelã astfel delimitatã;
  • efectuarea în laborator de analize agrochimice specifice dupã o metodologie standardizatã;
  • elaborarea în faza de birou de cartograme agrochimice specifice pe care se grupeazã suprafeţele de teren cu însuşiri agrochimice asemãnãtoare;
  • elaborarea planurilor de amendare şi fertilizare şi a recomandãrilor detaliate;
  • corectarea dozelor de macroelemente şi microelemente
OSPA-studii-agrochimice