Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman

Prima pagină \ Despre Noi \ Accesul la INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Accesul la INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Solicitarea in scris a informatiilor de interes public, conform prevederilor Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public va trebui sa cuprinda urmatoarele elemente:

 1. a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
 2. b) informația solicitata, astfel încât sa permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
 3. c) numele, prenumele si semnătura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea răspunsului.

Facem precizarea că soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se va face cu respectarea prevederilor art. 6 alin.3 din Legea nr. 544/2001, iar soluţionarea petiţiilor se va face cu respectarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și  Normele Metodologice de aplicare

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Reclamaţie administrativă I conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Reclamaţie administrativă II conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Formularul de cerere/Reclamație administrativă poate fi transmis DIRECTIEI PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TELEORMAN astfel:

        Relații cu Publicul: Consilier: Mocanu Madalina – Daniela

 Telefon: 0247.315580/0761403169; Fax: 0247315651

e-mail madalina.mocanu@madr.ro

        Relații cu Presa:Consilier Gaina Stelian

Telefon:0744389261

Adresa e-mail: inspectii_tr@yahoo.com

Formular cerere de acreditare
Formularul de cerere de acreditare se poate trimite pe e-mail dadr.tr@madr.ro sau depune la Registratura institutiei, în timpul programului de lucru.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul aparatului DAJ Teleorman: Mocanu Madalina – Daniela, e-mail madalina.mocanu@madr.ro .

ART. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 1. a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice ;
 2. b) structura organizatori, atribuţiile departamentelor , programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice ;
 3. c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice ;
 4. d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. f) programele şi strategiile proprii;
 7. g) lista cuprinzând documentele de interes public;
 8.   h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1), art. 5.

Rapoarte de activitate DAJ TR

Declaraţii de avere si de interese

HOTĂRÂRE nr. 860 din 16 noiembrie 2016privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti ;

LEGE nr. 157 din 15 iulie 2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

LEGE 1572016

 Codul de etică al Directiei pentru Agricultura a Judetului Teleorman