Prima pagină \ Contestare decizii și formulare reclamații administrative

Contestare decizii și formulare reclamații administrative

MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI D.A.J. TELEORMAN, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

In conformitate cu prevederile stipulate la capitolul VI, art. 31-36 din legea 544/2001.