Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman

Prima pagină \ PROGRAM MINIMIS STRUGURI 2022

PROGRAM MINIMIS STRUGURI 2022

PROGRAMUL DE SUSTINERE A PRODUCTIEI DE STRUGURI DE MASA PENTRU ANUL 2022

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt producătorii agricoli:

  1. Persoane fizice;
  2. PFA, II și IF, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 ;
  3. Persoane juridice.

Documentele necesare pentru inscrierea in program, sunt:

a)copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

b)copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

c)împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;

d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu struguri de masă utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

g)declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3 din HG nr.798/2022;

h)copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele de teren cu plantaţii de struguri de masă.

Depunerea dosarului:

de la data intrarii in vigoare a HG nr.798/2022 pana la data de 15 iulie inclusiv.

-cerere de insriere in program insotita de documentele prevazute se poate trimite si prin mijloace electronice si/sau posta/curierat (documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“.

            Ajutorul de minimis se acorda pentru o suprafata de minim 1000 mp si maxim 10 ha si este in cuantum de 1200 euro/ha. Beneficiarul trebuie sa obtina o productie minima 6000 kg /ha. Valorificarea productiei se face pana la data  de 21 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

 

Descarcă documentele:


Declaratii Anexa 2 Declaratii A si B