Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman

Prima pagină \ Program Cartof 2022

Program Cartof 2022

PROGRAMUL DE SUSTINERE A PRODUCTIEI DE CARTOF DE CONSUM PENTRU ANUL 2022

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt producătorii agricoli:

  1. Persoane fizice;
  2. PFA, II și IF, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 ;
  3. Persoane juridice.

Documentele necesare pentru incrierea in program, sunt:

-cerere inscriere in program;

-copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal;

-copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

-împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

-copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

-dovadă cont activ bancă/trezorerie;

-adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cultivate cu cartof de consum utilizata de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Depunerea dosarului:

de la data intrarii in vigoare a HG nr.782/2022 pana la data de 15 iulie inclusiv.

-cerere de insriere in program insotita de documentele prevazute se poate trimite si prin mijloace electronice si/sau posta/curierat (documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“.

            Ajutorul de minimis se acorda pentru o suprafata de minim 0,3 ha si este in cuantum de 200 euro/ha. Beneficiarul trebuie sa obtina o productie minima de 15 tone/ha, din care sa comercializeze 6 to/ha. Valorificarea productiei se face pace pana la data  de 29 noiembrie inclusive a anului de cerere.

Descarcă documentele:


Cerere Declaratii anexa 2