Proiecte de acte normative
CONDUCERE

Director executiv:

Ec. Carmen Mariana MIRON URITU

Audiențe: joi - 1000 - 1200

Director executiv adjunct:

Cristina PUIU

Audiențe: miercuri - 1000 - 1200

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi:      800 - 1630

Vineri:           800 - 1400

VINEREA:

Program acordare informații Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu modificările și completarile ulterioare.

Comunicare MADR

Proiecte de acte normative

29 martie 2018

Proiect OUG pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a Legii nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

DESCHIDE
16 noiembrie 2017

Proiect act normativ - Hotărâre pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2018

DESCHIDE
16 noiembrie 2017

Proiect act normativ - Ordin privind modificarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente

DESCHIDE
09 noiembrie 2017

Proiect act normativ - Hotărâre privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de suine în vederea producerii cărnii de porc din rasele autohtone Bazna şi Mangaliţa"

DESCHIDE
09 noiembrie 2017

Proiect act normativ - Ordin pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor

DESCHIDE
09 noiembrie 2017

Proiect act normativ - Ordin pentru aprobarea procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor

DESCHIDE