Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman

Prima pagină \ Informații de interes public \ Comunicate de presă \ Granturi de până la 500.000 euro pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Granturi de până la 500.000 euro pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

17.nov. 2022

 

Granturi de până la 500.000 euro pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

 

Beneficiarii schemei sunt operatorii economici care desfășoară activități încadrate în următoarele clase de clasificare:

-Cod CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morărit,

Cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor,

Cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

Cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

.

Pentru a fi eligibili la acordarea grantului prevăzut de prezenta schemă, beneficiarii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 

  1. să solicite ajutorul de stat;
  2. să constituie stocuri necesare procesării, respectiv stocuri de grâu în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de porumb în perioada 1 septembrie 2022— 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de floarea-soarelui în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de lapte crud materie primă în perioada 15 august 2022— 1 noiembrie 2022 inclusiv sau stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grâu şi/sau orz şi/sau porumb şi/sau soia şi/sau rapiţă, în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv;
  3. să deţină autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, emisă de autoritatea de mediu competentă, sau autorizaţie sanitar-veterinară/certificat de înregistrare emisă/ emis de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operaţională de măciniş/procesare a unităţii;
  4. să prezinte un raport lunar de producţie din anul 2022;
  5. să deţină certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificat constatator, cu menţiunea codului/codurilor CAEN;
  6. să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor şi emise în perioadele prevăzute la lit. b), cu menţionarea cantităţii;
  7. să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la data depunerii solicitării pentru ajutor.

 

Documente necesare pentru inscriere:

 

  1. copie autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, emisă de autoritatea de mediu competentă, sau autorizaţie sanitar-veterinară/certificat de înregistrare emisă/ emis de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operaţională de măciniş/procesare a unităţii;

2.copie raport lunar de producţie din anul 2022;

3.copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificat constatator, cu menţiunea codului/codurilor CAEN;

4.copie facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor şi emise în perioadele prevăzute, cu menţionarea cantităţii;

5.copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.

 

Cererile şi documentele prevăzute se depun/transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a OUG nr.154/2022, respectiv incepand cu data de 16.11.2022 la Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman.

Grantul financiar maxim care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro, condiționat de constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel: 14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și /sau rapiță.