Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman

Prima pagină \ Informații de interes public \ Buletine informative \ Informare -termenul limita de depunere a cererilor pentru inscrierea in ,,Programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022”

Informare -termenul limita de depunere a cererilor pentru inscrierea in ,,Programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022”

23.mart. 2022

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA A JUDETULUI TELEORMAN va informeaza ca termenul limita de depunere a cererilor pentru inscrierea in ,,Programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022”conform HG.148/2022 cu modificarile si completarile ulterioare este pana la data de 1 APRILIE 2022.

Avand in vedere ca termenul se apropie de final, cultivatorii de tomate in spatii protejate din judetul Teleorman sunt asteptati la sediul institutiei pentru depunerea cererii de inscriere in program insotita de documentele solicitate prin HG. 148/2022 privind obtinerea ajutorului de minimis.
De asemenea, va reamintim ca documentele care insotesc cererea de inscriere in program sunt:

– copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;
– copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
– împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant;
– copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
– dovadă cont activ bancă/trezorerie;
– adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

Subventia acordata de Guvernul Romaniei prin Directiile Agricole judetene este in valoare maxima de 4000 euro, respectiv:
– 3000 euro/cultura in ciclul I/ beneficiar;
– 1000 euro/cultura in ciclul II /beneficiar.