Prima pagină \ Implementare politici şi strategii agricole \ Cultivarea plantelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope

Cultivarea plantelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope

09.oct. 2021

Cultivarea plantelor care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope se află sub controlul şi supravegherea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene.

Legislaţia naţională

 

Reguli privind cultivarea plantelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope

Este permisă cultivarea plantelor ce conţin substanţe aflate sub controlul legislaţiei naţionale numai dacă sunt prelucrate în scop tehnic, în vederea producerii de tulpini, fibre, sămânţă şi ulei, în scop medical şi ştiinţific şi numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1.

Furnizorii de seminţe de canabis şi mac opiaceu au obligaţia de a livra asemenea seminţe numai către deţinătorii autorizaţiei de cultivare.

Pentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul ştiinţific ori tehnic sau pentru producerea de sămânţă, cultivatorii trebuie să depună la Registratura DA Teleorman o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Cererea trebuie însoţită de următoarele documente, în original şi în copie, în funcţie de scopul autorizării:

 • documente de identificare:
  • pentru persoana fizică: buletin/cartea de identitate, paşaport sau alt act de identitate valabil;
  • pentru persoana juridică: codul unic de înregistrare;
 • titlul de proprietate sau procese-verbale/adeverinţe de punere în posesie;
 • contractele de valorificare a producţiei, în situaţia utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope;
 • autorizaţie pentru producerea de seminţe, eliberată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope pentru producerea de sămânţă;
 • documente care atestă că desfăşoară o activitate ştiinţifică în domeniul cercetării şi învăţământului, în situaţia cultivării plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, în vederea utilizării în domeniul ştiinţific ori tehnic.

Cultivatorii de canabis şi mac opiaceu autorizaţi au obligaţia de a însămânţa terenurile deţinute numai cu seminţe din soiurile înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor şi hibrizilor de plante de cultură din România sau în Cataloagele Comunităţilor Europene, produse de unităţile autorizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile teritoriale de control şi certificare a seminţelor.

 

Alte prevederi in vigoare

 • Cultivarea fără drept a plantelor ce conţin substanţe aflate sub control naţional, este interzisă.
 • Proprietarul, posesorul ori deţinătorul cu orice titlu al unui teren cu destinaţie agricolă sau cu orice altă destinaţie are obligaţia să distrugă plantele ce conţin substanţe aflate sub control naţional , care ar putea creşte spontan pe terenul respectiv.
 • Costurile distrugerii plantelor spontane şi a culturilor neautorizate se suportă de către proprietarul, utilizatorul sau deţinătorul terenului, după caz.

Importul semintelor de canepa pentru alte intrebuintari decat pentru semanat sunt reglementate de:

 • HG nr. 230 din 16 martie 2011 privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat
Anexa-1 Anexa-2

 

Intalnire de lucru organizata de DAJ Teleorman 

Intalnire de lucru organizata de DAJ Teleorman 

In data de 05.05.2022 a avut loc o intalnire de lucru a angajatilor DAJ Teleorman cu persoanele  responsabile cu implementarea Legii nr. 17/2014 privind vanzarea -cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan din cadru Unitatilor Administrativ Teritoriale....

In atentia cultivatorilor de legume si in special tomate

In atentia cultivatorilor de legume si in special tomate

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA A JUDETULUI TELEORMAN va   reaminteste  ca aveti obligatia respectarii  prevederilor Legii nr.145/2014 cu privire la comercializare produselor în piață, în special la importanța afișării la locul de vânzare a etichetei de produs  si anume:...

Depune dosarele de inscriere in sistemul de agricultura ecologica

Depune dosarele de inscriere in sistemul de agricultura ecologica

Va reaminitim termenul limita de 16 mai, inclusiv, pana la care puteti depune dosarele de inscriere in sistemul de agricultura ecologica pentru anul 2022, conform prevederilor Ordinului nr.45 din 25.02.2022 publicat in MO nr.206/02.03.2022 pentru aprobarea regulilor...