Reglementări şi decizii privind vânzarea terenurilor agricole
CONDUCERE

Director executiv:

Ec. Carmen Mariana MIRON URITU

Audiențe: joi - 1000 - 1200

Director executiv adjunct:

Cristina PUIU

Audiențe: miercuri - 1000 - 1200

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi:      800 - 1630

Vineri:           800 - 1400

VINEREA:

Program acordare informații Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu modificările și completarile ulterioare.

Comunicare MADR

Reglementări şi decizii privind vânzarea terenurilor agricole

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 (actualizată) privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

ORDIN nr. 740 din 13 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

DECIZIA nr. 16/06.06.2014 Priveşte desemnarea salariaţilor responsabili cu verificarea documentaţiilor depuse pentru obţinerea avizului necesar vânzării-cumpărării terenurilor agricole, la nivelul judeţului Teleorman

 

ADRESA nr. 1739/10.06.2014 - În atenţia primăriilor - măsuri privind aplicarea unitară a dispoziţiilor legale ale Legii nr. 17/2014 şi ale Ordinului comun 719/740 ale MADR/MDRAP la nivelul judeţului Teleorman

 

Solicitare punct de vedere - obligativitatea existenţei cărţii funciare în documentaţiile depuse la DA Teleorman, în vederea obţinerii avizului necesar vânzării terenurilor din extravilanul localităţilor, conform Legii nr. 17/2014