Documente de interes public și documente produse/gestionate de instituție
CONDUCERE

Director executiv:

Ec. Carmen Mariana MIRON URITU

Audiențe: joi - 1000 - 1200

Director executiv adjunct:

Cristina PUIU

Audiențe: miercuri - 1000 - 1200

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi:      800 - 1630

Vineri:           800 - 1400

VINEREA:

Program acordare informații Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu modificările și completarile ulterioare.

Comunicare MADR

Documente de interes public și documente produse/gestionate de instituție

Lista cuprinzand documente de interes public:

 • Acte normative care reglementează organizarea si funcţionarea instituţiei publice
 • Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor
 • Programul de funcţionare
 • Programul de audienţe
 • Conducerea instituţiei publice
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, pagina de internet)
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 • Programe si strategii proprii
 • Diverse materiale informative şi documentare pentru specialiştii din agricultură şi producători agricoli

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii:

 • Autorizaţii defrişare nuc
 • Autorizaţii plantare si defrişare livezi
 • Autorizaţii plantare şi defrişare vii
 • Autorizare spaţii de depozitare pentru produsele agricole
 • Eliberare certificate de conformitate pentru legume-fructe
 • Acordarea codului de producţie folosit la marcarea ouălor
 • Avizare fişe de înscriere în agricultura ecologică
 • Autorizare cultivatori de plante modificate genetic
 • Autorizare spaţii destinate comercializării vinului de masă in vrac
 • Autorizare pentru cultivare plante ce conţin substanţe stupefiante şi pshihotrope
 • Avizare schimbare categorie de folosinţă teren agricol
 • Avizare/aprobare scoatere teren din circuitul agricol
 • Atestare produse tradiţionale(întocmire dosar-caiet de sarcini)
 • Autorizare pentru efectuarea autocontrolului în domeniul legume-fructe