Anunț important privind înscrierile în programul ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi"

Anunț important privind înscrierile în programul ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi"

Data publicării: 14.05.2021

MAINE, sambata 15 mai intre orele 08.00-14.30 fermieri se pot inscrie in programul ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi" prin care producatorii agricoli pot incasa pana la 3000 euro/ha.

Cererea de inscriere in program se depune la Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman .

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

 1. copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură
  notarială şi copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
 2. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul
  naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului in baza căruia işi desfăşoară activitatea, după caz, in cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 3. dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 4. adeverinţa, in original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafata de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului;
 5. declaraţie pe propria răspundere;
 6. declaraţie de consimţământ;
 7. copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile in a căror rază administrativ-
  teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele cultivate cu usturoi în anul 2021.