Direcţia pentru Agricultură Teleorman
CONDUCERE

Director executiv:

Ec. Carmen Mariana MIRON URITU

Audiențe: joi - 1000 - 1200

Director executiv adjunct:

Cristina PUIU

Audiențe: miercuri - 1000 - 1200

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi:      800 - 1630

Vineri:           800 - 1400

VINEREA:

Program acordare informații Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu modificările și completarile ulterioare.

Comunicare MADR
Dezvoltare rurala
Agricultura ecologica
Cursuri de formare
Buletin informativ
28 septembrie 2021

ORDINUL NR.151/2021 privind inregistrarea retetelor consacrate, precum si atestarea produselor alimentare obtinute conform retetelor consecrate

Ordinul reglementeaza cadrul juridic aplicabil in ceea ce priveste inregistrarea retetelor consacrate, precum si procedura de atestare a produselor alimentare obtinute in baza retetelor consacrate.

Reteta consacrata - lista de materii prime, ingrediente, proportii si proces tehnologic, necesare pentru obtinerea unui anumit produs alimentar, a carei utilizare este dovedita ca fiind inainte de anul 1975.
Solicitantul inregistrarii unei retete consacrate poate fi:

 1. o asociatie;   
 2. un grup de producatori;
 3. un operator economic care produce/proceseaza produse alimentare.

Solicitantul completeaza cererea prevazuta in anexa nr. 1 din Ordinul nr.151/2021, care va fi insotita de urmatoarea documentatie tehnica:

 1. documentele juridice care atesta forma de organizare si reprezentare a solicitantului;
 2. memoriu justificativ care dovedeste folosirea retetei inainte de anul 1975;
 3. categoria produsului alimentar, conform anexei nr. 2 din Ordinul nr.151/2021;
 4. specificatia produsului alimentar pentru care se solicita inregistrarea retetei consacrate;
 5. schema tehnologica cuprinsa in reteta;
 6. descrierea materiilor prime si ingredientelor;
 7. descrierea procesului tehnologic cu prezentarea parametrilor de proces.


Cererea insotita de documentele mentionate mai sus se transmite la adresa de e-mail politici.indalim@madr.ro sau in format letric la MADR.

Verificarea documentatiei se efectueaza de catre comisia de validare a documentatiei tehnice, constituita prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

In vederea dobandirii atestatului de produs alimentar obtinut conform unei retete consacrate inregistrate in R.N.R.C., operatorii economici - solicitanti din sectorul industriei alimentare trebuie sa depuna la MADR, in format letric sau in format electronic, pe adresa de e-mail politici.indalim@madr.ro, urmatoarele documente:

 1. opis cu documentele depuse; 
 2. cererea-tip pentru inregistrare in R.N.R.C., prevazuta in anexa nr. 4 din Ordinul nr.151/2021 ;
 3. dovada ca operatorul din sectorul alimentar care doreste atestarea unui produs alimentar dupa o reteta consacrata este autorizat/inregistrat conform cerintelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;
 4. declaratia pe propria raspundere prin care se atesta faptul ca reteta utilizata respecta compozitia, conditiile, parametrii, fluxul tehnologic necesare obtinerii produsului conform retetei consacrate inregistrate in R.N.R.C.;
 5. buletin de analiza emis de un laborator acreditat aferent produsului pentru care se solicita atestarea, necesar pentru a se face dovada respectarii parametrilor solicitati in cadrul documentatiei tehnice;
 6. schita spatiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea produsului;
 7. capacitatea de productie maxima, exprimata in kg/l/zi, pentru obtinerea produsului conform unei retete consacrate;
 8. dovada inregistrarii ca operator economic;
 9. actul de identitate al solicitantului sau al persoanei imputernicite, in copie.
NOUTĂŢI

Ofertă de vânzare teren - Ruta Floarea, Ciuperceni

(ID: 14249557)

06 octombrie 2021
DESCHIDE

Ofertă de vânzare teren - Ruta Floarea, Ciuperceni

(ID: 13900733)

06 octombrie 2021
DESCHIDE

Ofertă de vânzare teren - Ruta Floarea, Ciuperceni

(ID: 16101833)

06 octombrie 2021
DESCHIDE

Ofertă de vânzare teren - Turneanu Petre, Ciuperceni

(ID: 13454800)

06 octombrie 2021
DESCHIDE

Ofertă de vânzare teren - Turneanu Petre, Ciuperceni

(ID: 14189528)

06 octombrie 2021
DESCHIDE