Direcţia pentru Agricultură Teleorman

Prezentare

Share:

Directiile pentru agricultura judetene sunt responsabile cu implementarea la nivel judetean a strategiei si a Programului de guvernare in domeniile agriculturii si productiei alimentare, imbunatatirilor funciare, precum si in domeniile conexe: fitosanitar, conservarea si managementul durabil al solurilor si al resurselor genetice vegetale si animale.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, directiile pentru agricultura judetene exercita functia de autoritate competenta la nivel judetean prin care MADR asigura implementarea, monitorizarea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniile sale de activitate.

Directiile pentru agricultura judetene asigura colectarea, prelucrarea si raportarea datelor statistice si operative din domeniul de activitate, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale si comunitare in domeniu.

Directiile pentru agricultura judetene realizeaza inspectiile tehnice din domeniul de activitate, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale si comunitare in domeniu.

Organizarea si functionarea Directiei pentru Agricultura Teleorman este reglementata în conformitate cu prevederile HG nr. 725/2010 privind organizarea si functionarea MADR, ale Ordinului nr. 2001/2010 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directia pentru Agricultura Teleorman este serviciu public deconcentrat, aflat in subordinea MADR si este condusa de un director executiv. Directorul executiv al Directiei pentru Agricultura Teleorman, este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

În cadrul Directiei pentru Agricultura Teleorman functioneaza Unitatea Fitosanitara Teleorman, unitate fara personalitate juridica, iar în subordine functioneaza Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Teleorman unitate cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, a caror buget se aproba de conducatorul acestora, cu acordul directorului executiv, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

Compartimentele functionale din structura Directiei pentru Agricultura Teleorman sunt coordonate tehnic de directiile generale si directiile de specialitate din cadrul MADR.

NOUTĂŢI

Aviz final - Misu Maria, Izvoarele

17 octombrie 2017
DESCHIDE

Aviz final - Nicula Ioana, Mârzănești

17 octombrie 2017
DESCHIDE

Aviz final - Contes Liviu, Mârzănești

17 octombrie 2017
DESCHIDE

Aviz final - Chiru Mihala, Mârzănești

17 octombrie 2017
DESCHIDE

Aviz final - Gradinaru Daniel, Mârzănești

17 octombrie 2017
DESCHIDE