Piaţa tutunului brut
CONDUCERE

Director executiv:

Ec. Carmen Mariana MIRON URITU

Audiențe: joi - 1000 - 1200

Director executiv adjunct:

Ing. Stelian Găină

Audiențe: miercuri - 1000 - 1200

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi:      830 - 1700

Vineri:           830 - 1430

Piaţa tutunului brut

Legislaţia naţională

 

Reguli privind cultivarea tutunului brut

 • Cultivarea şi comercializarea tutunului brut se face de către producătorii agricoli numai în baza contractului de cultură încheiat anual pina la data de 30 aprilie cu unităţile prim-procesatoare autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
 • Livrarea tutunului de la producator la cumpărător se efectuează în conformitate cu programul de livrări stabilit de cumpărător şi vânzător. Un exemplar al programului de livrări se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană unde este înregistrat cumpărătorul şi un exemplar la direcţia/direcţiile pentru agricultură judeţeană/judeţene unde se găsesc suprafeţele contractate, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea livrărilor.
 • Reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti participă la livrarea tutunului şi acordă viza pentru culturile la care s-a respectat tehnologia, s-a asigurat densitatea minimă, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale către unităţile prim-procesatoare şi a condiţiilor specifice de eligibilitate pentru plăţile directe.
 • Livrarea tutunului se face în prezenţa părţilor şi a reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti.

 

OBLIGATIILE CULTIVATORILOR DE TUTUN

 • In termen de 10 zile de la data încheierii contractului, producătorul agricol are obligaţia să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură din judeţul în a cărui rază teritorială se află suprafaţa de teren cultivată.
 • să aplice lucrările agrotehnice specifice tehnologiei de cultură, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/m²;.
 • să faciliteze controalele în teren de către persoanele împuternicite din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene a municipiului Bucureşti, care efectuează recepţia culturii în termen de 15 zile de la data plantării şi verifică în perioada de vegetaţie dacă au fost aplicate lucrările agrotehnice specifice şi dacă a fost asigurată starea de vegetaţie corespunzătoare, astfel încât să fie asigurată densitatea medie
 • În situaţii de forţă majoră (inundaţii, grindină, furtună/vijelie, secetă etc.) producatorul are obligaţia să anunţe cumpărătorul în cel mai scurt timp posibil şi să solicite direcţiei pentru agricultură judeţene pe raza căreia se află suprafaţa de teren în cauză constatarea fenomenului.

 

Forme de sprijin derulate prin APIA

 • schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
 • plata naţională directă complementară (CNDP);
 • subvenţia primelor de asigurare.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: unitati-procesatoare-tutun.pdf.