Legislație

Legislație

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUȚIEI

  • Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi stabilirea numărului de posturi, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2001/2010 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 2002/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti modificat prin Ordin 170/25.05.2011;
  • Regulamentul de organizare si functionare al Directiei pentru Agricultura Teleorman