Contestare decizii și formulare reclamații administrative
CONDUCERE

Director executiv:

Ec. Carmen Mariana MIRON URITU

Audiențe: joi - 1000 - 1200

Director executiv adjunct:

Ing. Stelian Găină

Audiențe: miercuri - 1000 - 1200

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi:      830 - 1700

Vineri:           830 - 1430

Contestare decizii și formulare reclamații administrative

MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI D.A.J. TELEORMAN, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

In conformitate cu prevederile stipulate la capitolul VI, art. 31-36 din legea 544/2001.