Direcţia pentru Agricultură Teleorman
CONDUCERE

Director executiv:

ing. Veronela Pantalie

Audiențe: joi - 1000 - 1200

Director executiv adjunct:

Stelian Găină

Audiențe: miercuri - 1000 - 1200

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi:      830 - 1700

Vineri:           830 - 1430

Prezentare

Share:

Direcțiile pentru agricultură județene sunt responsabile cu implementarea la nivel județean a strategiei și a Programului de guvernare în domeniile agriculturii și producției alimentare, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe: conservarea și managementul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, direcțiile pentru agricultură județene exercită funcția de autoritate competentă la nivel județean prin care MADR asigură implementarea, monitorizarea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.

Direcțiile pentru agricultură județene asigură colectarea, prelucrarea și raportarea datelor statistice și operative din domeniul de activitate, în conformitate cu cerințele legislației naționale și comunitare în domeniu.

Direcțiile pentru agricultură județene realizează inspecțiile tehnice din domeniul de activitate, în conformitate cu cerințele legislației naționale și comunitare în domeniu.

Organizarea și funcționarea Direcției pentru Agricultură Județeană Teleorman este reglementată în conformitate cu prevederile HG nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea MADR, ale HG nr. 860/2016 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

Direcția pentru Agricultură Teleorman este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea MADR și este condusă de un director executiv. Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Teleorman, este ordonator secundar de credite și răspunde de realizarea bugetului de venituri și cheltuieli și de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completarile ulterioare.

În subordinea Direcției pentru Agricultură Județeană Teleorman funcționează Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Teleorman, unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, al cărei buget se aprobă de conducătorul acesteia, cu acordul directorului executiv, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

Compartimentele funcționale din structura Direcției pentru Agricultură Județeană Teleorman sunt coordonate tehnic de direcțiile generale și direcțiile de specialitate din cadrul MADR.

NOUTĂŢI

Aviz final - Deca Dorian-Claudiu, Zimnicea

(ID: 11474097)

21 septembrie 2018
DESCHIDE

Aviz final - Deca Dorian-Claudiu, Zimnicea

(ID: 16426146)

21 septembrie 2018
DESCHIDE

Aviz final - Deca Dorian-Claudiu, Zimnicea

(ID: 10494501)

21 septembrie 2018
DESCHIDE

Aviz final - Deca Dorian-Claudiu, Zimnicea

(ID: 14823519)

21 septembrie 2018
DESCHIDE

Aviz final - Banuta Florin-Ionut, Zimnicea

(ID: 11872506)

21 septembrie 2018
DESCHIDE